Uppförande av affärsutrymmen i Raseborgsområdet

Under en tioårig period har vi till exempel sanerat Raseborgs Andelsbanks bank- och kontorsutrymmen.

Du kan bekanta dig närmare med Andelsbankens projekt

Våra erfarenheter från dessa projekt är värdefulla när du behöver fungerande lösningar för dina affärsutrymmen. Vi både uppför nya affärsutrymmen och sanerar gamla.

Ta gärna kontakt med oss, oavsett om det gäller ett stort eller ett litet affärsutrymme!