Uppförande av nya byggnader

Vid nybyggen fungerar vi gärna som huvudentrepenör.

Vi uppför byggnader av olika slag, från egnahemshus till mindre projekt som garage, soptak och bryggor. Vår funktionsprincip är att kunden hämtar ritningarna och visar tomten, varefter vi diskuterar tillsammans om hur kunden önskar att projektet ska utföras. Vi sköter resten!

Vi deltar gärna redan vid planeringsskedet så att vi kan erbjuda vår expertis vid valet av olika lösningar.

Vi har ett omfattande kontaktnät som vi har byggt upp under många år. Detta möjliggör användandet av kunniga entrepenörer och garanterar ett bra slutresultat.

Byggnadsfirma R. Lindholm bygger allt från hem till kontor!

Ta kontakt